ఆ రెండు పార్టీల ఓట్లు ఎటువైపు ?

                

పార్టీల ఓట్లు ఎటువైపు ? హారిక బ్యానర్ను నుండి ఆయన అవుట్..?

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here